Onderwijskundig adviseur/bestuurssecretaris – Stichting Eem-Vallei Educatief – Amersfoort

Stichting Eem-Vallei Educatief

Vacaturebeschrijving:

STEV, is de overkoepelende organisatie van 13 openbare basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Bij ons staat onderwijs in het teken van de maatschappij van morgen.

De openbare basisscholen van STEV bieden kwalitatief goed onderwijs in de ruimste zin van het woord. Goed onderwijs
betekent tenminste voldoende opbrengsten voor taal en rekenen én draagt bij aan de brede ontwikkeling
van leerlingen tot wereldburgers. We houden onszelf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en wetenschappelijk
onderzoek en passen deze kennis toe in ons aanbod, zodat onze leerlingen leren wie zij kunnen zijn.

Met een vernieuwende kijk hierop werken wij aan een innovatieve onderwijsstrategie. Onderwijs dat meebeweegt met de ontwikkeling en behoeften van de leerlingen.

We doen het samen. Met gedeelde verantwoordelijkheid, trots en ambitie en individueel intitiatief en lef. Zo creeëren we maatschappelijke meerwaarde met brede, blijvende impact.

Wij bieden je:

Een uitdagende baan in een dynamische omgeving.

Een aanstelling op basis van een jaar die bij goed functioneren na een jaar wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Een goed salaris afhankelijk van relevante werkervaring met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 10,7 weken vakantie en een eindejaarsuitkering.

Wat zijn je werkzaamheden:

Je adviseert het College van Bestuur over de beleidsontwikkeling op één of meer beleidsmatig afgeronde complexe beleidsterreinen gericht op onderwijs en kwaliteit. Concreet gaat het om de volgende aspecten:

Je adviseert het College van Bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van het meerjaren onderwijs- en kwaliteitsbeleid;

Je bereidt (meerjaren)beleidsontwikkeling voor door een doorvertaling te maken van in- en externe ontwikkelingen op onderwijskundigterrein en de risico’s op korte en lange termijn in te schatten;

Je bereidt op onderwijs- en kwaliteitsbeleid besluitvorming van het CvB voor en reikt daartoe documenten ter besluitvorming aan dan wel adviseert daarover;

Je vormt een schakel tussen het CvB, de schoolleiders en de intern begeleiders / kwaliteitscoördinatoren op het gebied van onderwijskwaliteit;

Je draagt inhoudelijk bij aan en/of handelt besluiten af voor het directieplatform en het overleg tussen college van bestuur en mogelijke andere gremia;

Je volgt, bewaakt en borgt en adiviseert (juridische) regelingen en procedures op het gebied van onderwijs;

Je vertegenwoordigt desgevraagd het College van Bestuur bij diverse interne overlegorganen en extern (overheden, collega-besturen, samenwerkingsverbanden);

Je participeert in beleids- en projectgroepen;

Je adviseert het College van Bestuur en directieplatform bij het afhandelen van klachten en voert eventueel namens het College van Bestuur overleg hierover;

Analyseren en adviseren over de onderwijskwaliteit:

Je analyseert de onderwijsresultaten en bespreekt deze met het CvB en de schoolleiders;

Je signaleert knelpunten en doet voorstellen ter verbetering;

Je ondersteunt de schoolleiders bij de uitvoering van het onderwijsbeleid;

Je vertaalt behoeften en ondersteuningsvragen binnen de organisatie en toetst deze aande onderwijskundige kaders;

Je adviseert over het begeleiden van de teams bij de verhoging van de onderwijskwaliteit.

Wat zijn je bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

De adviseur onderwijskwaliteit / bestuurssecretaris beslist over / bij de advisering aan het College van Bestuur bij de ontwikkeling van het meerjaren (onderwijskundig) beleid, het analyseren van onderwijsresultaten en het doen van voorstellen ter verbetering.

De aanpak is vastgelegd in de door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen en randvoorwaarden.

De adviseur onderwijskwaliteit / bestuurssecretaris legt verantwoording af aan het College van Bestuur over de bruikbaarheid van de (beleids)adviezen bij de ontwikkeling van het meerjaren (onderwijskundig) beleid, het analyseren en het adviseren over de onderwijskwaliteit.

Vacature eisen:

Functie eisen:

Je hebt 3-5 jaar werkervaring in soortgelijke functie.

Je bent flexibel en kan je makkelijk bewegen in verschillende sociale omgevingen

Je hebt een onderwijskundige of bestuurlijke opleiding op wo-niveau afgerond.

Je hebt brede en theoretische kennis op het gebied van kwaliteitszorg in het (primair) onderwijs.

Je hebt affiniteit met de bestuurlijke context en hebt kennis van wet-en regelgeving vanuit de Wet primair onderwijs.

Je hebt brede kennis van bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance in het onderwijs.

Je bent omgevingssensitief

Je beschikt over inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen.

Je bent vaardig in het uitvoeren van onderzoek, ontwikkelen en evalueren van beleid.

Je bent zowel schriftelijk als mondeling vaardig.

Je hebt een hands-on mentaliteit.

Voorwaarden:

Wat bieden wij:

Een baan voor minimaal 3,5tot 4 dagen per week.

Een betrokken team op het stafkantoordat nauw met elkaar samenwerkt

Een tijdelijke aanstelling van een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in vast

Salarisschaal 12

Wij hanteren de CAO PO

De mogelijkheid om incidenteel thuis te werken

Voor verdere ontwikkeling bieden wij een breed opleidingen aanbod vanuit onze eigen STEV Academie

Je kunt als medewerker van STEV gebruik maken van een fietsplan of bedrijfsfitnessregeling

Collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars

Bijzonderheden:
STEV wil graag een diverse en inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze leerlingen. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je CV en motivatiebrief te vermelden.

Over Stichting Eem-Vallei Educatief:

STEV is sinds 2005 een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs in de omgeving van Amersfoort. Bij STEV zijn 13 basisscholen aangesloten. Deze openbare basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en gemeenten: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Soest, Scherpenzeel, en Woudenberg.

FTE: 0.8

Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: