Leerkracht groep 1-2 (0,6 fte) in Amersfoort – obs De Wijde Wereld – Amersfoort

obs De Wijde Wereld

Word jij onderdeel van ons enthousiaste deskundige onderwijsteam? Jij ziet elk kind als uniek individu met eigen talenten en potentieel om de beste versie van zichzelf te worden. Daar draag je graag aan bij vanuit jouw betrokkenheid en bevlogenheid voor je vak. Hoe jij kinderen helpt te ontwikkelen Allereerst zorg je dat alle kinderen met plezier naar school komen. Dat doe je door een veilige sfeer met structuur te creëren. Je kijkt echt naar je leerlingen, gaat de verbinding aan en ontdekt zo wat zij nodig hebben. Dan weet jij wat je te doen staat. Je mag groep 1-2 voor je rekening nemen. Je krijgt de kans om op onze multiculturele school leerlingen echt verder te helpen in hun ontwikkeling, ontdekt wat ze bezighoudt en hoe je een positieve bijdrage kan leveren. Jouw plek van betekenis De Wijde Wereld is dé openbare basisschool in de wijk Liendert. We werken planmatig, handelings- en opbrengstgericht. We zijn een Vreedzame School en zorgen voor een positief pedagogisch klimaat binnen een veilige gestructureerde omgeving. Bij de kleutergroepen ligt de nadruk op Spelend Leren. Zoveel mogelijk lesdoelen worden via thema’s spelenderwijs in de hoeken aangeboden. De nadruk ligt in het onderwijs in de groepen 1 t/m 8 op het leren van de basisvakken, taal, lezen en rekenen, met extra aandacht voor woordenschatonderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn en zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast werken we aan een positief zelfbeeld. Zo willen we kinderen een goede basis meegeven om na 8 jaar vol zelfvertrouwen de Wijde Wereld in te gaan. Bezoek ons ook op:

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: