Groepsleerkracht middenbouw voor 0,6 fte in Amersfoort – Montessorischool Pallas Athene – Amersfoort

Montessorischool Pallas Athene

Geef jij onze leerlingen de beste start?

Bij Pallas Athene

  • stimuleren we de individuele ontwikkeling van het kind, de eigenheid, talenten en zelfstandigheid
  • creëren we een schoolomgeving waar vertrouwen, veiligheid en duidelijke grenzen een belangrijke rol spelen, waardoor het kind geprikkeld wordt om zelf te handelen
  • leren kinderen van en met elkaar, ze ontwikkelen samen en leren samenwerken in heterogene groepen
  • staan we voor innoverend eigentijds Montessori-onderwijs waarin de visie van Maria Montessori vertaald is naar deze tijd

Pallas Athene

Montessorischool Pallas Athene is in 1924 opgericht en is gevestigd in een prachtig karakteristiek gebouw op De Berg in Amersfoort. Wij noemen het zelf de leukste school in Amersfoort. Onze school heeft circa 300 leerlingen en is ingedeeld in 12 heterogene
groepen. Onze onderbouw bestaat uit 4 groepen 1-2. De middenbouw bestaat uit 4 groepen 3-4-5 en de bovenbouw bestaat uit 4 groepen 6-7-8. In iedere groep is een kind een keer de jongste, de middelste en de oudste. Tijdens werklessen wordt er een mix aan onderwijs
geboden waardoor kinderen soms individueel aan het werk zijn, soms alleen met leeftijdsgenoten een opdracht krijgen, maar ook met verschillende leeftijden tegelijk aan het werk gaan. Binnen de tafelgroepen is de leeftijdsmix altijd aanwezig.

Met een team van circa 25 leraren en lerarenondersteuners zetten wij ons in voor modern Montessori-onderwijs, met doorlopende leerlijnen. Het team bestaat uit leraren met jarenlange ervaring in Montessori-onderwijs, zij-instromers én (jonge) leraren die met
passie voor Montessori hebben gekozen.

Stichting Monton

  • ‘Leer mij het zelf te doen’

Montessorischool Pallas Athene maakt, samen met 8 andere Monton-scholen, deel uit van Stichting Monton. De scholen van Monton verbinden zich door het werken vanuit de principes van Maria Montessori. Dat doen wij omdat wij samen sterker staan en van elkaar kunnen
leren. Via het Monton Leerplein blijven we onszelf ontwikkelen en leren door trainingen, webinars, workshops en coaching.

Onze missie: betekenisvol montessorionderwijs bieden door kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander & de omgeving, zodat zij zich ontplooien tot actieve wereldburgers. Het Monton Kompas staat voor eigenheid, zelfstandigheid,
gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid.

Jaarlijks volgen bijna 1500 leerlingen Montessori-onderwijs aan een Monton-school, waarbij ruim 160 leerkrachten het onderwijs verzorgen. Het bestuursbureau van Monton is gevestigd in Amersfoort.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: