Architect – Ministerie van Defensie – Amersfoort

Ministerie van Defensie

Lijkt werken bij Defensie je wel wat, maar wil je geen militair worden? Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?
WAT GA JE DOEN?
Als interoperabiliteits architect werk je binnen het Design Team aan de architectuur en het ontwerp van moderne militaire communicatie-en informatiesystemen. Daarnaast speel je een actieve rol in het ontwikkelen van IT-toepassingen ten behoeve van technische interoperabiliteit tussen de diverse nationale systemen, internationale systemen en simulatoren en trainingssystemen. Naast het werken binnen het Design Team van het DPC draag je bij aan de Nederlandse vertegenwoordiging binnen het internationale Federated Mission Networking (FMN) initiatief.
Jouw belangrijkste taken zijn:
Het aansturen en realiseren van de interoperabiliteitsarchitectuur en -ontwerp, specifiek voor het militaire mobiele domein, door:
Het plannen, aansturen en toetsen van de werkzaamheden met betrekking tot de architectuur op het gebied van interoperabiliteit;
Het maken van (delen) van de Target Architecture en het IT-Solution ontwerp;
Het ontwerpen en specificeren van de geïdentificeerde architectuur-bouwblokken met betrekking tot de (inter)nationale interoperabiliteit van onze IT-Systemen.
Het aanjagen en realiseren van interoperabiliteitsoplossingen door:
Het ondersteunen van de Enterprise Architecten van JIVC en de programma organisatie Foxtrot;
Het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsteams van nationale defensieorganisaties (o.a. JIVC), kennispartners en/of industriële partners;
Het ondersteunen en adviseren van projectmanagers en informatiemanagers.
Het ontwikkelen van interoperabiliteitsoplossingen door:
Ontwikkelen en plannen van Defensiebrede adviesproducten over interoperabiliteit;
Het deelnemen aan internationale initiatieven, bijeenkomsten en kennisdomeinen op het gebied van interoperabiliteit (o.a. FMN Tactical Edge Syndicate);
Het begeleiden en faciliteren van kennis & innovatie vraagstukken.
Functie-eisen
WIE ZOEKEN WE?
De interoperabiliteits architect die wij zoeken is iemand die:
Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals in en buiten de organisatie;
Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
Belangentegenstellingen kan overbruggen;
Communicatief vaardig is in een internationale omgeving;
Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht heeft om interoperabiliteitsvisies te vertalen naar concrete toepassingen;
Over gedegen kennis beschikt op het gebied van IT-netwerken, routering en transmissiesystemen;
Bereid is te leren en investeren in kennis van militaire optreden en de daarbij behorende technologie.
Kennis/Opleidingseisen:
WO werk- en denkniveau: bij voorkeur afgeronde opleiding welke relevant is voor het werkveld / kennisgebied of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment;
Kennis van militaire- of vergelijkbare draadloze communicatie en transmissiesystemen;
Kennis van netwerk- en routeringsprotocollen in ad-hoc netwerken.
Ervaringseisen:
Vereist
Langdurige ervaring als IT-, netwerk- of softwarearchitect;
Ruime ervaring met het werken in multidisciplinaire project teams.
Gewenst
Kennis en ervaring op het gebied van militaire communicatie- en informatiesystemen.
Overige kennis en vaardigheden:
Goede beheersing van de Engelse taal.
Competenties:
Analyseren 2;
Beïnvloeden 2;
Conceptueel denken 3;
Communiceren 3;
Initiatief 2;
Netwerken 2;
Samenwerken 3.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Maandsalaris Min €4.740 – Max. €6.064 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
Maximaal aantal uren per week 38
Overige arbeidsvoorwaarden
Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.
Hoe leuk werken bij Defensie ook is; wij vinden het belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.
Bijzonderheden
Deze vacature is zowel intern als extern opgesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
De aantal uren per week (38) zijn aan te passen naar 36 of 40 voor een voltijd functie.
Een veiligheidsonderzoek, referentiecheck en eventueel assessment maken deel uit van de selectieprocedure. Voor externe kandidaten geldt dat je bereid bent om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een EU-land of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Mocht dit niet het geval zijn, dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.
Meer over jouw toekomstige afdeling
WAAR GA JE WERKEN?
Wij zijn het Design & Prototype Centre van Programma FOXTROT. Wij realiseren de digitale transformatie in het mobiele militaire domein van de Nederlandse Defensie. Wij operationaliseren de ambities uit de Defensievisie 2035 ‘Vechten voor een veilige toekomst’; de visie die een duidelijk beeld geeft van de ambities van Defensie en het programma FOXTROT. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire voertuigen, platformen en eenheden altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Zodat onze militairen in het landgebonden mobiele domein in de toekomst informatie gestuurd kunnen optreden. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Wij maken deze informatiepositie mogelijk door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief, netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. We werken aan de mobiele IT-infrastructuur die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een mobiele IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet.
Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met partijen buiten Defensie, zoals industrie, kennisinstellingen en ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Daarnaast initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen. De programma-organisatie FOXTROT is onderdeel van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd in het bi-nationale TEN programma, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners.
Ministerie van Defensie
Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. De minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: